Hukum Berkaitan Zakat Fitrah

You may also like...

2 Responses

  1. jadi orang yang wajib berzakat fitrah itu yang kelebihan bah maknan sejumlah satu so’ ya mas ya,kalau lebih tapi kurang dari satu so’ tidak wajib ta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *