Author: Riyadhul Qur'an

mengurus jenazah fikih janaiz

Tuntunan Pengurusan Jenazah (1)

Disadur dari Kitab Minhajul Muslim karya Syaikh Abu Bakar Jabir Al jaza iry   Materi Pertama: Yang dilakukan ketika sakit hingga wafat Wajib sabar Sepantasnya seorang mukmin jika mendapatkan ujian hendaknya bersabar. Allah dan...

cukur gundul pilkada

Menang Pilkada, Cukur Gundul

Di saat pemilihan kepala daerah beberapa orang berbahagia dengan kemenangan pilihannya. Kebahagiaan di antara mereka diluapkan dengan menggundul habis rambut. Bagaimana hukum masalah ini? Berikut fatwa Syaikh Mustafa Al Adawi Pertanyaan: Apa hukum menggundul...

Perpisahan Ustad Amin dkk

  Di akhir bulan November 2015 ini ada moment mengharukan bagi seluruh santri Riyadhul Quran. Moment itu adalah pamitannya para ustadz yaitu Ust Amin, Ust Fathoni, Ust Hendrick dan kawannya. Beliau berempat beberapa bulan...

shalat

Ringkasan Tata Cara Shalat

Segala puji syukur hanya milik Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita semua. Dia ciptakan segalanya ini untuk memudahkan kita dalam beribadah kepada-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada...

pesantren lansia

WERDINIPUN SHALAT

 Kita sedaya minangka tiyang muslim sampun samesthinipun tansah ngunjukaken syukur dhumateng Alloh saking sedaya nikmat peparingipun, inggih ingkang awujud iman islam, kesarasan kaenthengan. Ugi ingkang boten kawon agengipun inggih menika paringipun kalonggaran wekdal ingkang...

Dakwah Islam melalui Radio

    Di era saat ini  -Alhamdulillah- dakwah makin mudah dengan sarana-sarananya yang modern. Penceramah tinggal duduk di depan studio dan akan didengarkan ratusan dan bahkan ribuan jamaah baik di rumah, mobil, toko mereka masing-masing....