Tagged: jual beli kredit

Jual Beli Kredit Yang Halal

*Syarat Jual Beli Kredit* đź“‚Banyak pertanyaan masuk kepada kami berkaitan dengan kehalalan dan keharaman jual beli kredit. Bahkan banyak jamaah yang salah faham, dikiranya Islam itu mutlak mengharamkan jual beli kredit. Padahal tidaklah demikian....