Tagged: shalat

pesantren lansia

WERDINIPUN SHALAT

 Kita sedaya minangka tiyang muslim sampun samesthinipun tansah ngunjukaken syukur dhumateng Alloh saking sedaya nikmat peparingipun, inggih ingkang awujud iman islam, kesarasan kaenthengan. Ugi ingkang boten kawon agengipun inggih menika paringipun kalonggaran wekdal ingkang...

shalat keutamaan 0

Kautamanipun Shalat

Sedaya puji pangalembana kagunganipun Alloh, ingkang sampun ngesokaken sedaya sakathahing nugraha lan nikmatipun dhumateng kita. Utaminipun nikmat iman lan Islam. Jalaran kanthi nikmat kalih wau kita tiyang Muslim badhe manggih kamulyan sae ing donya...