Category: Ceramah Bahasa Jawa

kafarat dosa

Panglipur Ingkang Ketaman Musibah

Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken sawetawis pitutur saking ayat Quran Hadits saha fatwa para ulama, mugi sagedc dados panglipur kangge tiyang ingkang nembe ketaman musibah. 1.Musibah badhe karaos entheng kanthi ngengeti panandhang ingkang namani...

pesantren lansia

WERDINIPUN SHALAT

 Kita sedaya minangka tiyang muslim sampun samesthinipun tansah ngunjukaken syukur dhumateng Alloh saking sedaya nikmat peparingipun, inggih ingkang awujud iman islam, kesarasan kaenthengan. Ugi ingkang boten kawon agengipun inggih menika paringipun kalonggaran wekdal ingkang...

ibadah tanggung jawab 0

TANGGEL JAWAB MANUNGSA RIKALA GESANG

Sumangga kita tansah takwa humateng Alloh SWT. Saestu Alloh sampun nitahaken kanthi saksae-saenipun wujud lan rupi, lan Panjenenganipun sampun paring rezeki dhumateng kita kanthi mawerni-werni tetedhan ingkang eca lan mirasa. Kita kalahiraken ing donya...

shalat keutamaan 0

Kautamanipun Shalat

Sedaya puji pangalembana kagunganipun Alloh, ingkang sampun ngesokaken sedaya sakathahing nugraha lan nikmatipun dhumateng kita. Utaminipun nikmat iman lan Islam. Jalaran kanthi nikmat kalih wau kita tiyang Muslim badhe manggih kamulyan sae ing donya...

0

Syahadat Mboten Namung Ing Lesan

Kados kita sedaya sampun sami uninga bilih rukun Islam ingkang sepisan inggih menika Sahadat Kalih. Inggih menika, Laa ilaaha illalloh Muhammadur Rasulullah. Rukun ingkang sepisan menika mujudaken tales utawi pundhasi tumrap rukun rukun sanesipun,...

ceramah jawa 0

Ngambah Margi Ingkang Lempeng

إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ...

tawakal bahasa jawa 0

Sumendhe ing Ngarsanipun Alloh

Saestu Alloh sampun nyampurnakaken agami menika lan Alloh ngempalaken ing agami menika sawernining kesaenan. Panjenenganipun dhawuhaken prekawis ingkang sae lan Panjenenganipun ngawisi sedaya ingkang awon. Saleresipun inggil lan andhapipun drajatipun tiyang menika gumantung agami,...

keutamaan shalat subuh 0

Kautamanipun Shalat Subuh

Shalat mujudaken pepaesing manah tumrap tiyang-tiyang ingkang tresna dhateng Alloh, kenikmatan spiritual tumrap tiyang tiyang istiqomah, taman ingkang nengsemaken tumrap tiyang tiyang ingkang ngibadah, katentreman jiwa tumrap tiyang-tiyang ingkang khusuk (tumemen), papan ingkang mulya...