Di tag: ceramah dan khutbah jawa

shalat keutamaan 0

Kautamanipun Shalat

Sedaya puji pangalembana kagunganipun Alloh, ingkang sampun ngesokaken sedaya sakathahing nugraha lan nikmatipun dhumateng kita. Utaminipun nikmat iman lan Islam. Jalaran kanthi nikmat kalih wau kita tiyang Muslim badhe manggih kamulyan sae ing donya...