Di tag: donasi dakwah

pesantren lansia

WERDINIPUN SHALAT

 Kita sedaya minangka tiyang muslim sampun samesthinipun tansah ngunjukaken syukur dhumateng Alloh saking sedaya nikmat peparingipun, inggih ingkang awujud iman islam, kesarasan kaenthengan. Ugi ingkang boten kawon agengipun inggih menika paringipun kalonggaran wekdal ingkang...