Tagged: hubungan manusia

ibadah tanggung jawab 0

TANGGEL JAWAB MANUNGSA RIKALA GESANG

Sumangga kita tansah takwa humateng Alloh SWT. Saestu Alloh sampun nitahaken kanthi saksae-saenipun wujud lan rupi, lan Panjenenganipun sampun paring rezeki dhumateng kita kanthi mawerni-werni tetedhan ingkang eca lan mirasa. Kita kalahiraken ing donya...