Tagged: idhul adha

keutamaan dzulhijjah 0

Kautamanipun Sedasa Dinten Awal Wulan Dzulhijah

  Sekedap┬ámalih kita bade lumebet ing wulan Dzulhijah utawi Besar. Mangga kita songsong wulan menika kanthi ningkataken ibadah lan amal shalih, karana ing sedasa dinten awal mujudaken wekdal-wekdal ingkang minulya kados pangandikanipun Nabi ingkang...