Di tag: Ilmu Pratandha Karaharjaning Umat

ilmu, buku, sinau, pesantren quran, pesantren lansia 1

Ilmu Pratandha Karaharjaning Umat

Karaos boten badhe wonten telasipun kita tentu tansah ngunjukken syukur ing ngarsanipun Alloh SWT , krana awit saking paringipun rahmat lan nugrahanipun, saengga ing wekdal menika kita tetep istiqomah njagi lan ngopeni iman lan...