Di tag: iman

Kehinaan dan Sebab-sebabnya

Amirul mukminin Umar bin Khatabb radhiyallahu anhu pernah berkata: “Sesungguhnya kita dulu sehina-hinanya kaum kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka selama kita mencari kemuliaan dengan selain yang Allah muliakan kita dengannya ini (Islam)...