Di tag: keutamaan bulan dzulhijjah

keutamaan dzulhijjah 0

Kautamanipun Sedasa Dinten Awal Wulan Dzulhijah

  Sekedap malih kita bade lumebet ing wulan Dzulhijah utawi Besar. Mangga kita songsong wulan menika kanthi ningkataken ibadah lan amal shalih, karana ing sedasa dinten awal mujudaken wekdal-wekdal ingkang minulya kados pangandikanipun Nabi ingkang...