Di tag: keutamaan shalat subuh jawa

keutamaan shalat subuh 0

Kautamanipun Shalat Subuh

Shalat mujudaken pepaesing manah tumrap tiyang-tiyang ingkang tresna dhateng Alloh, kenikmatan spiritual tumrap tiyang tiyang istiqomah, taman ingkang nengsemaken tumrap tiyang tiyang ingkang ngibadah, katentreman jiwa tumrap tiyang-tiyang ingkang khusuk (tumemen), papan ingkang mulya...