Di tag: membawa rokok masjid

rokok shalat 0

Menjatuhkan rokok ketika shalat

Masalah ketiga puluh satu Seseorang shalat di masjid di dalam Raudhah, kemudian rokoknya jatuh dari sakunya. Apa hukum kelakuannya ini? Apakah boleh seseorang membawa rokok ke dalam masjid? Jawaban: Jika maksud pertanyaan ini adalah...