Di tag: tauhid jawa

0

Syahadat Mboten Namung Ing Lesan

Kados kita sedaya sampun sami uninga bilih rukun Islam ingkang sepisan inggih menika Sahadat Kalih. Inggih menika, Laa ilaaha illalloh Muhammadur Rasulullah. Rukun ingkang sepisan menika mujudaken tales utawi pundhasi tumrap rukun rukun sanesipun,...