Tagged: tawakal kepada Allah

tawakal bahasa jawa 0

Sumendhe ing Ngarsanipun Alloh

Saestu Alloh sampun nyampurnakaken agami menika lan Alloh ngempalaken ing agami menika sawernining kesaenan. Panjenenganipun dhawuhaken prekawis ingkang sae lan Panjenenganipun ngawisi sedaya ingkang awon. Saleresipun inggil lan andhapipun drajatipun tiyang menika gumantung agami,...